skip to Main Content

Švicarska i Bosna i Hercegovina potpisale su juče Memorandum o razumijevanju za nastavak projekta Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike i planove – Dijaspora za razvoj.

U ime vlada dviju država Memorandum su potpisale Andrea Rauber Saxer, ambasadorica Švicarske u BiH, i Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, te Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a BiH, i Radmila Urošević, v.d. šefa misije IOM-a, ispred organizacija koje će sprovoditi projekat.

Vlada Švicarske podržava domaće institucije, naročito Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u nastojanjima da se veze i odnosi sa dijasporom poboljšaju. Projekat Migracije i razvoj usmjeren je upravo na unapređenje saradnje sa dijasporom, uvažavajući pri tom uzajamne potrebe, i adekvatno usmjeravanje potencijala, iskustava, znanja, vještina i investicija iz dijaspore. Partneri u projektu su MLJPI, Ministarstvo inostranih poslova BiH, 15 općina širom zemlje, te UNDP i IOM koji sprovode projekat u BiH.

Samo u Švicarskoj živi oko 60.000 ljudi porijeklom iz BiH, koji su i dalje vezani za svoje korijene.

„Migracije predstavljaju naročit izazov za BiH. Veliki dio stanovništva već živi van zemlje, dok svake godine sve već broj građana odlazi iz BiH. Zelimo ohrabriti dijasporu i lokalne vlasti u općinama iz kojih dolaze da zajednički rade na razvoju svoje lokalne zajednice. Stoga je iznimno bitno dobro upravljati migracijama, prepoznati potencijal dijaspore i omogućiti svima koji u svoju domovinu žele uložiti znanje i novac da osjećaju da su dobro došli“, izjavila je švicarska ambasadorica Andrea Rauber Saxer.

 

Back To Top