skip to Main Content

PITANJE: Da li svaki član grupe ponuđača treba da dostavi izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ili je dovoljno da jedan član grupe dostavi navedenu izjavu u ime cijele grupe ponuđača?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top