skip to Main Content

Direktor Porsche BH, Senad Olovčić i direktor SUMERO centra za podršku osobama s invaliditetom u zajednici, Haris Haverić, upriličili su susret povodom uspostavljene saradnje. Kao društveno odgovorna kompanija, Porsche BH Sarajevo finansijski je podržao nabavku vozila za rad SUMERO­ centra što će umnogome olakšati budući rad na terenu u okviru razvoja servisa podrške za osobe s invaliditetom u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

Direktor SUMERO centra Haris Haverić, naglasio je da ova saradnja može poslužiti kao primjer i drugim kompanijama kako se na konkretan način mogu pridružiti afirmativnim procesima za osobe s invaliditetom i kako mogu podržati organizacije civilnog društva koje su nosioci tih procesa. “Kao najvećoj organizaciji koja se bavi pravima osoba s intelektualnim teškoćama i koja svoje aktivnosti radi na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, ova podrška će omogućiti da izazove na terenu rješavamo kvalitetnije i predanije“, istakao je Haverić te u ime Saveza SUMERO uručio zahvalnicu Porsche BH na podršci.

Posjetu SUMERO centru direktor Porsche BH, Senad Olovčić, iskoristio je za razgovor sa članovima programa „Stanovanje u zajednici uz podršku“. “Porsche BH kontinuirano podržava marginalizirane skupine kao što su djeca bez roditeljskog staranja, osobe s invaliditetom i druge kategorije u statusu potrebe. Želimo da primjer naše kompanije prate i druge firme, ali i državne institucije kako bismo izgradili društvo jednakih mogućnosti“, naveo je Olovčić.

Porsche BH tako se pridružio mreži domaćih i međunarodnih partnera i prijatelja koji podržavaju  programe koje implementira SUMERO, a koji su usmjereni na unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Back To Top