skip to Main Content

PITANJE: Ako teoretski zaključimo da je javno preduzeće koje gospodari državnim šumama na području kantona stekao pravo korištenja nad državnim šumama prije 1977. godine, da li to znači da je pretvorbom steklo pravo vlasništva nad državnim šumama što bi dalje vodilo zaključku da istima može raspolagati a čime bi država bila razvlaštena nad resursom koji preovladava na području cijele države?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top