skip to Main Content

PITANJE: Da li postoji sukob interesa ako je nakon izbora na mjesto izabranih dužnosnika tj. gradskog ili općinskog vijećnika izabrana osoba koja već obavlja funkciju direktora javnog preduzeća čiji je osnivač općina, te da li postoji sukob interesa ako je na mjesto općinskog vijećnika izabrana osoba koja je već ranije od strane općinskog vijeća starog saziva imenovana kao član skupštine javnog preduzeća čiji je osnivač općina? Da li postoji sukob interesa ako je na mjesto općinskog vijećnika izabrana osoba koja već obnaša funkciju savjetnika premijera kantona ili ministra?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top