skip to Main Content

PITANJE: U kojem vremenskom periodu radnik može zahtijevati sudsku zaštitu zbog povrijeđenih prava u kontekstu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH”, broj 89/18)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top