skip to Main Content

PITANJE: Potrebno nam je mišljenje u vezi sa osnovom za zaključivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, trajanjem tog ugovora, te u vezi sa stručnom spremom i drugim uvjetima koje bi trebalo ispunjavati lice sa kojim se ugovor zaključuje, kao i u vezi sa obavezama poslodavca prema tom licu.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top