skip to Main Content

PITANJE: Članom 338. Zakona o stvarnim pravima FBiH propisano je da stupanjem na snagu ovog zakona pravo upravljanja ili korištenja ili raspolaganja pretvaraju se u pravo vlasništva njihovog dosadašnjeg nosioca odnosno njegovog pravnog sljednika. Zemljište koje koristimo kao poslovni prostor sa radionama i na kojem planiramo graditi novi objekat, u zemljišnim knjigama je upisano vlasništvo općine (opća narodna imovina) a u katastru posjednik je stambeno-komunalno preduzeće koje je pravni prednik sadašnjeg javnog komunalnog preduzeća. Na koji način izvršiti izmjene podataka o vlasništvu u zemljišnjim knjigama i katastru i upisati preduzeće kao vlasnika, te da li se mora podnijeti tužba radi upisa prava vlasništva?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top