skip to Main Content

PITANJE: Ko se može smatrati posjednikom državnih šuma s obzirom na to da postoje odluke sudova da se korisnik državnih šuma ne može smatrati posjednikom jer se tumači da se radi samo o korištenju državne šume na osnovu obligacionog prava (poseban ugovor o prijenosu poslova gospodarenja) – ekonomsko korištenje?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

Back To Top