skip to Main Content

PITANJE: Ako je zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju po osnovu kojeg davalac izdržavanja stiče nekretninu (stan) u Banjaluci od primaoca izdržavanja, da li za davaoca izdržavanja (sticaoca stana) nastaje porezna obaveza po osnovu stečenog stana. Ako postoji obaveza, kada i u kolikom iznosu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top