skip to Main Content
STEČAJNO PRAVO – Stečajna Rješenja Vs Značaj Stečaja Na Primjeru Federacije BiH

Piše: dr. sc. Edin RIZVANOVIĆ

Stečajni postupak se pokreće pismenim prijedlogom stečajnog dužnika, ili bilo kojeg povjerioca koji ima pravni interes za pokretanje stečajnog postupka. Pri tome, ako je povjerilac pokretač postupka on mora priložiti potrebnu dokumentaciju, koja ukazuje na osnovanost njegovog zahtjeva i platežnu nesposobnost stečajnog dužnika, te predujmiti troškove stečajnog postupka. Ako je stečajni dužnik pravna osoba njegov zakonski zastupnik je ex lege dužan da u slučaju insolventnosti, bez odlaganja, a najkasnije 30 dana od nastupanja platežne nesposobnosti, podnese prijedlog za pokretanje stečajnog postupka. Nadležni sud je dužan da prijedlog uzme u razmatranje u roku od 15 dana od dana prijema prijedloga …

…Opširnije čitajte u broju 1404

Back To Top