skip to Main Content

PITANJE: Državni službenik je u organu uprave angažovan na određeno vrijeme (po tri mjeseca, period od devet mjeseci ističe narednog mjeseca). U međuvremenu je pokrenuta konkursna procedura, rok za prijave je istekao prošlog mjeseca ali se ista ne provodi u kontekstu nastale epidemiološke situacije. Da li je moguće odobriti nastavak angažmana državnog službenika, posebno što je riječ o stručnom savjetniku koji obavlja poslove informacionih tehnologija u odsjeku u kojem osim šefa nema drugih angažovanih?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top