skip to Main Content

PITANJE: Na osnovu člana 28a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine u državnoj instituciji zaposlen je određeni broj zaposlenika. Evidentan je veliki broj upražnjenih radnih mjesta, ali je i u okolnostima vanrednog stanja prouzrokovanog epidemijom koronavirusa (COVID 19) funkcionisanje ove institucije dodatno otežano zbog spriječenosti za rad određenog broja zaposlenih koji su zaraženi, hospitalizovani ili im je određena mjera kućne izolacije. Takođe, zaustavljene su i aktivnosti u okviru provođenja konkursne procedure, započete po javnom oglasu za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika, te smatraju da je dalje angažovanje zaposlenika na poslovima državnih službenika opravdano i nakon isteka perioda od devet mjeseci.

Stoga, imajući u vidu liberalizaciju davanja saglasnosti propisanu članom 5. Instrukcije Agencije, traže saglasnost da sa navedenim zaposlenicima ponovo zaključe ugovore o radu, bez procedure pribavljanja posebnih saglasnosti u svakom pojedinačnom slučaju.

 

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Tačno je da je Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), (u daljem tekstu: Zakon), u članu 28a stav 2. propisano da angažman na određeno vrijeme može trajati najduže devet mjeseci osim u slučaju bolovanja i porodiljskog odsustva, kada može trajati najduže dvije godine. Međutim, predmetna pravna norma u obzir uzima redovno stanje u kojem se mogu provesti sve potrebne zakonom propisane aktivnosti koje se u ovom momentu ne provode, što bi značilo da se mnoge zakonske odredbe efektivno uopće ne primjenjuju.

Primjerice, prema postojećem pravnom okviru, Agencija je dužna na zahtjev institucije raspisati i provesti javni oglas, čl. 21., 26. i 27. Zakona, što se trenutno ne provodi iako je zakonska norma po tom pitanju izričita.

S tim u vezi, Vijeće ministara BiH je donijelo Odlukuo proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 18/20) i Odluku o postupanju institucija Bosne i Hercegovine u cilju osiguranja zaštite života i zdravlja zaposlenih zbog opasnosti od moguće pojave epidemije zarazne bolesti prouzrokovane koronavirusom (COVID-19) („Službeni glasnik BiH“, broj 18/20) (u daljem tekstu: Odluka) pri čemu je u ovoj posljednjoj u članu 2. stav (1), propisano da su institucije Bosne i Hercegovine dužne propisati interne procedure za zaštitu zaposlenih kojim će se u najkraćem rad uskladiti s uslovima vanrednog stanja. Na osnovu te odredbe Agencija je donijela pomenutu Instrukciju o mjerama za zaštitu zdravlja zaposlenih i drugim mjerama koje se mogu preduzimati u uslovima vanrednog stanja u Agenciji, broj: 01-02-2-293-5/20 od 25. 3. 2020. godine (u daljem tekstu: Instrukcija), na koju se i vi pozivate, a kojom je propisano da će Agencija liberalizovati davanje svojih saglasnosti, prekinuti oglašavanje, javne konkurse, sjednice komisija, disciplinske postupke itd., što predstavlja signifikantno odstupanje od striktnih odredaba Zakona, a što je u skladu sa pravnim načelom da je nužda najveći zakon, odnosno preciznije da je u uslovima vanrednog stanja moguće odstupiti od nekih striktnih zakonskih normi ako je to u javnom interesu, a da se time ne krše, barem ne u značajnijoj mjeri, prava trećih lica.

Uzimajući u obzir sve navedeno Agencija je mišljenja da možete u pogledu angažmana navedenih zaposlenika ocjenjujući sve mogućnosti i potrebe službe preduzimati radnje koju smatrate potrebnom, uključujući ali se ne ograničavajući na produženje radnog odnosa dok god traje vanredno stanje i ne steknu se uslovi za provođenje javnog konkursa, pravljenje kratkotrajnog prekida dužeg od pet dana nakon čega je ponovo čak i zakonski dozvoljen višemjesečni angažman, kraće zaključivanje drugog oblika angažovanja (ugovor o djelu), ili rješavanje angažmana imenovanih na drugi način koji bi vi smatrali korisnim. Alternativno, možda još bolje rješenje bi bilo donošenje ili dopuna vašeg podzakonskog akta, koji za osnov ima član 2. Odluke, a kojim bi se omogućio nastavak svih radnopravnih statusa na određeno vrijeme dok traje vanredno stanje i potrebe za takvim angažovanjem, po uzoru, na primjer, na član 8. Instrukcije, što bi vam omogućilo da u uslovima ovog vanrednog stanja preduzimate sve potrebne mjere kako bi vaša institucija mogla funkcionisati, što u ovakvim okolnostima smatramo najvišim zakonom države.

Broj: 05-34-2-358-1/20 od 22. 4. 2020. godine

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Back To Top