skip to Main Content
Zaposljavanje

Na dan 30.6.2017. u Bosni i Hercegovini je bilo 485.888 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 1.517 osoba ili 0,31%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 260.696 ili 53,65% su žene.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 662 osobe (0,19%), u Republici Srpskoj za 832 osobe (0,69%) i u Brčko distriktu BiH za 42 osobe (0,37%),

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 30.6.2017. godine:

NKV radnika je 132.325 ili 27,23%,

PKV 8.310 ili 1,71%,

KV 160.316 ili 32,99%,

VKV 2.391 ili 0,49%,

NSS 1.252 ili 0,26%,

SSS 135.281 ili 27,84%,

VŠS 6.739 ili 1,39% i

VSS 39.274 ili 8,08%.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,99%, te radnici sa SSS 27,84%.

U junu je brisano ukupno 17.991 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 11.809 osoba.

Istovremeno je za 6.944 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 5.063 novih radnika.

Back To Top