skip to Main Content

Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda primio je danas direktora Ureda Europske banke za obnovu i razvoj u BiH Iana Browna i višeg savjetnika za investicije ove banke Franklina Stevesa.

Na sastanku se govorilo o projektima koje su u tijeku i budućim aktivnostima koje u BiH  financira EBRD, kao i o aktualnoj situaciji u vezi s akumuliranjem prihoda od cestarina na posebnom podračunu Centralne banke BiH.

Ministar Bevanda, koji je i predsjedatelj Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje, kazao je da nije bilo suglasnosti među entitetima u vezi načina raspodjele prihoda od cestarina čime nisu stvoreni uvjeti da se novac doznači javnim entiteskim poduzećima za izgradnju autocesta

Tijekom sastanka bilo je riječi o pružanju podrškE privatnom sektoru u BiH što bi EBRD podržala kroz Vijeće investitora ali su ove aktivnosti u začetku iako je ranije potpisan Memorndum o razumijevanju  između Vijeća ministara BiH i EBRD-a.

Sugovornici su se složili da je nužno u ove projekte uključiti i niže razine vlasti zbog nadležnosti koje imaju i bolje operativnosti kako ne bi došlo do zastoja u započetim reformama koje trebaju ubrzati investicijske procese.

Back To Top