skip to Main Content
Ahmed Karic Direktor Retaila Sparkasse Bank

U okviru poslovnice Sparkasse Bank u centru Sarajeva, otvorena je prva automatizovana 24h zona ove banke. U zoni su smješteni najsavremeniji, multifunkcionalni uređaji na kojima će imaoci kartica moći obavljati čitav niz konvencionalnih šalterskih usluga, ali tokom 24 sata, bilo koji dan u sedmici i bez čekanja u redu.

Konkretno, 24h zona Sparkasse Bank će nuditi automatizovane usluge: podizanje gotovine,pregled stanja na računu, promjena PIN-a i brzi krediti na ATM uređaju. Na multifunkcijskom ATM-u će korisnici zone, osim toga moći i konvertovati valute EUR, USD, CHF, HRK u KM,ali i uplaćivati sredstva na svoje račune otvorene u Sparkasse Bank.

Novitet za firme, koji će im značajno ubrzati proces svakodnevnih pologa pazara, i time pojednostaviti upravljanja likvidnošću, je depozitni uređaj DATM putem kojeg mogu polagati gotovinu na svoje račune. Pravnim licima je također na raspolaganju i uređaj “Elektronski pečat”, na kojem mogu predati svoje platne naloge za transakcije unutar zemlje i dobiti elektronsku ovjeru istog momenta.

Posebna prednost zone je to da su pristup i korištenje mogući sa svim karticama, bez obzira na vrstu, brand i izdavaoca kartice.

“Ovo je prva 24h zona Sparkasse Bank, a cilj nam je da u narednom periodu ponudimo ovu vrstu najsavremenijeg bankarskog servisa i u drugim većim gradskim centrima. Automatizovane usluge kakve omogućava moderna tehnologija nisu prednost samo za naše postojeće klijente, što nam je naravno primarno želja, nego i generalno doprinose jednoj urbanoj slici naših gradova. Na ovaj način šalterska usluga banke postaje dostupna u bilo kojem momentu svim imaocima kartica bilo kojeg izdavaoca, uključujući posjetioce iz drugih gradova i turiste. Stoga je jedna od strateških smjernica Sparkasse Bank upravo ulaganje u sve vrste elektronskih servisa, kako bismo našim postojećim i potencijalnim korisnicima ponudili najmodernije načine finansijskog poslovanja, i time im omogućili uštedu vremena i novca” – Ahmed Karić, direktor Sektora za poslovanje sa stanovništvom Sparkasse Bank.

Back To Top