skip to Main Content

Tržište osiguranja Bosne i Hercegovine u posljednjih nekoliko godina karakteriše porast broja društava za osiguranje, promjene u vlasničkoj strukturi, kao i akvizicije društava za osiguranje, istaknuto je tokom SorS-a, najznačajnijeg skupa osiguravača i reosiguravača iz regije koji je održan prošle sedmice u Sarajevu.

Podatke o stanju na tržištu osiguranja u BiH prezentirala je Emina Jahić iz Agencije za osiguranje u BiH. Ukupno ostvarena premija osiguranja u 2017. godini iznosila je 349,33 miliona eura, od čega je 278,13 miliona ostvareno po osnovu neživotnog osiguranja, a 71,2 miliona eura po osnovu životnog osiguranja.

Ukupna premija osiguranja zabilježila je rast od 7,77 posto, u neživotnom osiguranju rast je 7,79 posto, a u životnom 7,72 posto. U Federaciji BiH je ostvareno 220,7 miliona eura ili 67 posto ukupno ostvarene premije, a u RS 109,1 milion eura ili 33 posto ukupno osvarene premije.

U strukturi premije osiguranja, (obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti) MTPL osiguranje učestvuje sa 50 posto (što ukazuje na nezrelost tržišta),  životna osiguranja 20,38 posto, auto kasko sa 8,85 posto, osiguranje nezgode sa sedam posto, zdravstveno osiguranje sa 1,44 posto, imovinska osiguranja 8,22 posto i ostale vrste osiguranja sa 3,98 posto.

Ukupno isplaćene štete u 2017. godini iznosile su 135,83 miliona eura. U strukturi isplaćenih šteta, štete po osnovu odgovornosti za motorna vozila učestvovale su sa 42 posto.

U periodu od 2013. do 2016. godine osnovana su četiri nova društva za osiguranje, a 2017. godinu karakterišu  promjene u vlasništvu društava za osiguranje. Tako je u toku 2017. Grawe osiguranje preuzelo 95 posto udjela u VGT osiguranju Visoko, austrijska Vienna Insurance Group (VIG) dogovorila puno preuzimanje Merkur Osiguranja d.d., a Zovko osigurano je kupljeno od Bosna-Sunce osiguranja, članice grupe Agram koje od početka ove godine posluju pod novim imenom Adriatic osiguranje.

Prošlu godinu je obilježilo i stupanje na snagu novog Zakona o osiguranju u Federaciji BiH, a u Republici Srpskoj je donesen novi Zakon o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju.

Od trenutnog broja društava za osiguranje, 12 je društava registrovanih u Federaciji BiH, a 14 ih je registrovano u Republici Srpskoj.  Na tržištu je registrovano jedno društvo za reosiguranje. Poslove neživotnog osiguranja obavlja 16 društava, a deset je kompozitnih društava. Također, sedam podružnica društava sa sjedištem u RS posluje u Federaciji BiH, a 12 podružnica  društava sa sjedištem u FBiH posluje u RS-u. Na tržištu je registrovano i 365 zastupnika u osiguranju i 166 brokera. Dale, radi se o malom tržištu s velikim brojem učesnika, a na njemu je prisutna velika konkurencija

Izazovi sa kojima se BiH trenutno suočava i s kojima će se suočiti u narednom periodu, među ostalim, ogledaju se u usklađivanju zakona i drugih propisa u oba entiteta. Veliki izazov za BiH u narednom periodu bit će i reforma penzionog sistema te uloga sektora osiguranja u toj reformi.

(Fena)

Back To Top