skip to Main Content

Savez općina i gradova Federacije BiH je u saradnji sa grupacijom SEVOI u Sarajevu održao seminar o temi: „Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK) i uspostava interne revizije u općinama i gradovima“ namijenjen jedinicama lokalne samouprave.

Cilj seminara bio je pomoći svim rukovoditeljima i zaposlenicima u boljem razumijevanju ciljeva i načina funkcioniranja sistema financijskog upravljanja i kontrole (FUK), koji je projektiran prilikom potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i da naglasi njihovu ulogu i odgovornost za uspostavljanje, funkcionisanje i razvoj ovog sistema.

Akreditirani predavači Europske organizacije za financijsko upravljanje, kontrolu i strateško planiranje ukazali su na zakonsku regulativu o uspostavi jedinica za internu reviziju u općinama i gradovima koji ispunjavaju uslove za formiranje jedinica interne revizije, kao i sa načinom revidiranja općina/gradova koji ne ispunjavaju uvjete za formiranje jedinica interne revizije, ukazujući na problem revizije malih općina u Federaciji BiH.

Predavači su također održali prezentacije vezane za obuhvat sistema financijskog upravljanja i kontrole, te za implementaciju i razvoj sistema financijskog upravljanja i kontrole, i tok aktivnosti pri implementaciji ovog sistema.

Back To Top