skip to Main Content

PITANJE: Firma “X” koja se bavi proizvodnjom ostalih proizvoda od plastičnih masa (šifra djelatnosti: 22.29) ima namjeru da izvrši promjenu Pravilnika o radu na način da izmijeni procente uvećanja satnice za noćni rad, pa tako umjesto uvećanja od 25 % na noćni rad, usvaja povećanje satnice od 10 %, uz obrazloženje da Opći kolektivni ugovor u FBiH nije na snazi.“Da li firma “X” ima zakonsko uporište za promjenu procenata uvećanja satnice za noćni rad, odnosno da satnicu uvećava za 10 %, a ne minimalno za 25 %, kako je to predviđao Opći kolektivni ugovor u FBiH?”

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

Back To Top