skip to Main Content

PITANJE: Namještenik koji obavlja poslove kurira i vozača, evidentirao je svoj dolazak na posao kroz listu prisustva na poslu (radno vrijeme institucije je od 7 – 15 sati).

Kako se u toku dana ukazala potreba za njegov odlazak na službeni put, te mu je izdan putni nalog za službeno putovanje na koji je namještenik krenuo u 11 sati i sa puta se vratio isti dan  u večernjim satima oko 18 sati. Shodno navedenom, a imajući u vidu odredbe Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja („Sl. novine FBiH“, broj 44/16) kako u ovakvim situacijama postupiti i kako namješteniku iskazati dnevnicu za ovakav radni dan, a sve s obzirom na činjenicu da je namještenik pola radnog vremena bio prisutan na poslu, a ostalo radno vrijeme proveo je na službenom putu? Da li namještenik u ovakvoj situciji može ostvariti  prava na naknadu za topli obrok, s obzirom na to da je jedan dio radnog vremena proveo na radu, a sve imajući u vidu da naknada za službeno putovanje isključuje pravo na naknadu za topli obrok.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top