skip to Main Content

Vlada Rs

 

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske bit će nastavljena danas u Banjoj Luci razmatranjem više strategija i izvještaja iz privredne i oblasti infrastrukture.

Na dnevnom redu je i konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta RS-a za prvo polugodište 2016.

Ostvareni budžetski prihodi za period 1. januar – 30. juni iznose milijardu i 201 milion KM ili 49 posto od godišnjeg plana (2.468.103.000 KM), odnosno 97 posto od budžeta za prvih šest mjeseci 2016. (1.234.051.500 KM).

Budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u istom periodu su iskazani u iznosu od milijardu i 97,9 miliona KM, što predstavlja 89 posto u odnosu na plan za prvih šest mjeseci ove godine (1.229.323.900 KM).

U okviru primitaka od dugoročnog zaduživanja evidentiran je iznos od 150,3 miliona KM po osnovu emitovanih dugoročnih obveznica RS-a, a od kratkoročnog zaduživanja emisijom trezorskih zapisa RS-a od 19,6 miliona KM.

Izdaci za otplatu dugova u prvih šest mjeseci 2016. iznosili su 355,1 milion KM, što predstavlja 106 posto od budžetom predviđenih sredstava za ove namjene.

Na kraju juna postojala je obaveza povrata sredstava na escrow račune u  iznosu od 86,7 milion KM.

Prilivi sredstava ostvarenih po osnovu privatizacije državnog kapitala i sukcesije imovine bivše SFRJ evidentiraju se na posebnim, takozvanim escrow računima. Stanje sredstava na escrow računima na dan 30. juna iznosilo je 9.579.841 KM.

Na dnevnom redu sutrašnje sjednice je i konsolidovani godišnji izvještaj za korisnike budžeta RS-a u prošloj godini, kao i godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora RS-a za ovu godinu.

U nastavku sjednice poslanici bi trebali obraditi i Prijedlog strategije razvoja malih i srednjih preduzeća RS-a za period 2016 – 2020, Prijedlog strategije razvoja javnih puteva u RS-u za period 2016 – 2025, te između ostalog Nacrt strategije transporta RS-a za period 2016 – 2030.

Back To Top