skip to Main Content

Vlada Kantona Sarajevo02032015

 

Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnost na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Zilha Ademaj upoznala je Vladu sa odredbama novog Kolektivnog ugovora uz naglasak na one koje su promjenjene u odnosu na raniji ugovor.

Pravilnici o radu zdravstvenih ustanova će definisati brojna pitanja za koja su u Kolektivnom ugovoru data okvirna rješenja. To se odnosi na utvrđivanje visine plaća, odnosno koeficijanata za radna mjesta prema njihovoj sistematizaciji, a u Kolektivnom ugovoru utvrđene su njihove granične vrijednosti od 1 do 4,4.

Pravilnicima će se regulisati i dodaci na plaću po osnovu učinka, po osnovu posebnih uslova rada, dodaci za rukovodeća radna mjesta, kao i dodaci po osnovu akademskih zvanja. Takođe je predviđeno da poslodavac može nagraditi radnika po osnovu inovacije, racionalizacije i ušteda u skladu sa raspoloživim sredstvima, a što će se regulisati pravilnicima o radu.

Radna sedmica uposlenih u zdravstvu je sa 37,5 sati podignuta na 40 sati, a vrijednost najniže satnice je sa 2 KM podignuta na 2,35 KM, a godišnji odmor se ograničava na 30 dana, osim u slučajevima kada se neko radno mjesto tretira kao posao u otežavajućim okolnostima. Uz to, obračun plate u toku godišnjeg odmora biće urađen u odnosu na plaću u mjesecu kada se taj odmor koristi.

Do sada se, kako je navedeno, dežurstvo u zdravstvenim ustanovama plaćalo u fiksnim procentima, ovisno u kojem danu je obavljano. Novim Kolektivnim ugovorom ostavljena je mogućnost poslodavcu da propiše te iznose, a koji se moraju kretati u rasponima propisanim Kolektivnim ugovorom.

Tri prosječne federalne plate će biti iznos otpremnina pri odlasku u penziju, a isti iznos biće isplaćen kao pomoć u slučaju smrti člana uže porodice, a u koliko kod istog poslodavca radi dva ili više člana iste porodice ovo pravo ostvaruje samo jedan član.

Kolektivni ugovor se smatra zaključenim kada ga u istovjetnom tekstu prihvate i potpišu reprezentativni – Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije BiH i kantonalni ministri zdravstva, uz prethodno pribavljenu saglasnost vlada kantona, što je Vlada Kantona Sarajevo danas i uradila.

Back To Top