skip to Main Content
Dsc 0576 0

 

Skupština Kantona Sarajevo donijela je juče na svojoj 19. sjednici Zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom, koje, kako je juče istaknuto, unapređuje dio socijalne politike i koji je ispravio nedostatke, nejasnoće i nedorečenosti starog zakona.

Zakon predstavlja i usaglašavanje sa federalnim Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku kroz definisanje statusa Disciplinskog centra, precizira poziciju Terapijske zajednice Kampus, donosi nove obaveze centrima za socijalni rad u smislu postupanja sa svojim štićenicima propisuje uslove i obim mogućnosti smještaja korisnika iz drugih kantona u sarajevske ustanove socijalne zaštite, proširuje krug korisnika prava iz ovog zakona, stvara mogućnosti anagažovanja i privatnog sektora u ovoj oblasti te uvodi zdravstvenu zaštitu korisnika prava iz ovog Zakona, a koji nisu zdravstveno osigurani po nekom drugom osnovu.

dsc_0556_0

Skupština je juče usvojila Strategiju razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine. Nakon provedene javne rasprave na ranije utvrđeni Nacrt ovog dokumenta, Strategija tretira projekte u ukupnoj vrijednosti od 1,397 milijardu KM. Implementacija ovih sredstava raspoređena je na već ranije utvrđenih pet ciljeva .

Prvi strateški cilj predtavlja ekonomski cilj i ekonomski razvoj i u njega je planirano uložiti 141 milion, ili 15 posto ukupnih sredstava. On podrazumijeva poboljšanje administrativnog i poslovnog ambijenta za ubrzani ekonomski rast radi povećanja izvoza roba i usluga. Tu su obuhvaćeni projekti metalske, drvne, prehrambene, zelene kreativne industrije, tehnološke baze, projekti razvoja IT sektora, projekti unapređenja konkurentnosti turističke ponude Kantona Sarajevo, projekti unapređenja komunlanih djelatnosti, razvoj ruralnih područja.

Drugi cilj tretira zaposlenost (vrijednost projekta oko 75 miliona) kroz projekte koje su uslovljeni ponudom i potražnjom na tržištu rada, koji doprinose smanjenu strukturalne nezaposlenosti, kroz sufinasiranje programa zapošljavanja, projekte prekvalifikacije, obrazovanja odraslih, razvoj poduzetničke kulture.

Realizacija trećeg cilja predviđa angažovanje oko 33 posto ukupne vrijednosti svih strateških projekata, prepoznat je kao društveno ekonomski rad sa svrhom smanjena siromaštva, angažiranje socijalne i radne aktivizacije ranjivih grupa te obuhvaća socijalnu i zdravstvenu reformu, povećanje dostupnosti usluga iz sistema obrazovanja.

Četvrti cilj je, kako su istakli priređivači ovog dokumenta iz Zavoda za planiranje razvoja KS, nazahtjevniji za implemenitranje i angažuje preko 50 posto ukupnih sredstava i obuhvaća projekte odgovornog upravljanja prirodnim resursima, prostornim kapacitetima, okolišem, upravljanje otpadom. Tu su i projekti energetske učinkovitosti, obezbjeđivanja obnovljivih izvora energije, unapređenja saobraćaja, vodosnabdijevanja, energetske infrastrukture.

Peti cilj predstavlja dodatnu vrijednost bez koje se ne može sve ovo prethodno primijeniti i obuhvaća projekte dugoročne održivosti javnih finansija, kapacitete javnih finansija, reformu javne uprave, jačanje odgovornosti, projekte participacije građana u upravljanju razvojem, smanjenje korupcije, osnaživanje pravne države, jačanje sigurnosti.

Kantonalni odbor za razvoj treba da pripremi akcioni plan koji će detaljno definisati provođenje ove Strategije odrediti nosioce zadataka, potrebna sredstva i rokove za implementaciju projekata.

Skupština je, uz prihvaćanje ovog strateškog dokumenta, zadužila Vladu KS da jednom godišnje napravi evaluaciju, analizu i recenziju Strategije te ga dostavi Skupštini na razmatranje.

Back To Top