skip to Main Content

PITANJE: Sindikalna organizacija javnog preduzeća odlukom je imenovala štrajkački odbor koji je pokrenuo štrajk. S obzirom na to da je poslodavac smatrao da štrajk nije pokrenut u skladu sa Zakonom o štrajku i drugim pozitivnim propisima, pokrenut je postupak pred nadležnim sudom. Uzimajući u obzir naprijed navedeno, da li kao stranka u postupku (u svojstvu tuženog) označiti sindikalnu organizacija na nivou javnog preduzeća i njenog predsjednika kao zastupnika iste ili neki drugi organ?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top