skip to Main Content

PITANJE: Sa aspekta PDV-a i poreza na dobit za utrošene rezervne dijelove koje firma utroši za popravke prodatih proizvoda koji su u garantnom roku, da li postoji ograničenje ili napomena u smislu poreznog priznavanja ovih rashoda? U slučaju da firma utroši dijelove van garantnog roka, na koji način se to tretira sa aspekta PDV-a i poreza na dobit?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top