skip to Main Content
Serda Logo Transparent

Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) danas je organizirala prezentaciju baze popunjene podacima o registriranim obrtima na području Kantona Sarajevo (KS), te edukaciju o unosu i njenom korištenju i predstavnicima općina iz FBiH , Ministarstva privrede KS i Obrtničke komore KS predstavila sve prednosti ove baze.

Uspostava  baze doprinijet će sistemskom uređenju ove oblasti za što je neophodno intititucionalno praćenje, u ovom slučaju, od općinskih službi i resornog ministarstva, jer će na jednom mjestu biti sadržani svi podaci o registriranim obrtima (predmet poslovanja, djelatnost, početak rada, broj zaposlenih, trend rasta i druge statističke informacije koje mogu doprinijeti razvoju novih mjera za podršku biznisima).

Iz SERDA-e su pojasnili da rade na implementaciji projekta “Podrška razvoju startup firmi na području Kantona Sarajevo”, koji finansira Ministarstvo privrede KS. Cilj projekta je jačanje poduzetničkih kapaciteta startup firmi, kao i poslovne infrastrukture za institucinalno praćenje i razvoj malih preduzeća (obrta) na području Sarajevskog kantona.

Projektom je planirano da se obuhvate tri segmenta, jačanje poslovne infrastrukture za institucinalno praćenje i razvoj malih preduzeća (obrta) na području KS kroz formiranje i ažuriranje kantonalne baze obrta, podrška startup firmama iz programa Startup 2015., koje su prošle proces mentoringa kroz nabavku sredstava za rad te Mentoring 2016. – Podrška za novih 30 startup firmi sa područja KS.

Prvi segment obuhvata izradu jedinstvene baze obrta registriranih na području svih devet općina KS, a kojoj će svaka od općina imati pristup svom segmentu baze kako bi je svakodnevno ažurirala najnovijim podacima.

S tim u vezi, Ministarstvo privrede KS, kao resorno ministarstvo u čiju nadležnost spada ova oblast, imat će koordinirajuću ulogu i na taj način će raspolagati svim relevantnim informacijama u vezi sa malim preduzećima sa područja Sarajevskog kantona, saopćeno je iz SERDA-e.

Back To Top