skip to Main Content

SEMINAR

ODGOVORNOST ZA ŠTETU
_____________________________________

SARAJEVO, 15. 12. 2022. godine
Hotel „Hollywood“, ul. Dr. Mustafe Pintola 23, ILIDŽA

sa početkom u 10:00 sati

PREDAVAČI:
Prof. dr. Slobodan STANIŠIĆ, advokat
Prof. dr. Abedin BIKIĆ, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

TEME:

A. VANUGOVORNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU
I. Odgovornost po osnovu krivice
1. Subjekti odgovornosti
2. Štetna radnja i protivpravnost – krivica štetnika – pretpostavka krivice
  2.1. Stepenovanja krivice (namjera i nepažnja
 
2.2. Stepenovanje nepažnje (obična nepažnja, pažnja stručnjaka, gruba nepažnja)
3. Uzročna veza
4. Šteta kao posljedica skrivljenog postupanja štetnika
5. Oslobođenje od odgovornosti (viša sila i slučaj)
6. Teret dokazivanja

II. Odgovornost bez obzira na krivicu
1. Subjekti odgovornosti
2. Štetna činjenica
 2.1. Štetna radnja
 2.2. Štetni događaj
3. Opasne stvari i opasne djelatnosti
4. Pretpostavka uzročne veze
5. Oslobođenje od odgovornosti (viša sila)
6. Teret dokazivanja

III. Odgovornost za štetu u slučaju udesa izazvanog motornim vozilima u pokretu             
1. Opšte pretpostavke
 1.1. Šteta           
 1.2. Uzročna veza
 
1.3. Subjekti odgovornosti – odgovorna i oštećena lica
2. Posebne pretpostavke
 2.1. Udes (saobraćajna nezgoda)           
 2.2. Motorno vozilo      
 
2.3. Pokret (pogon) motornog vozila – kada se smatra da je vozilo u pokretu   
 
2.4. Učešće dva ili više motornih vozila u udesu, skup vozila         
3. Međusobna odgovornost imalaca motornih vozila prema Zakonu o obligacionim odnosima (čl. 178. st. 1-3. Zakona o obligacionim odnosima) – odgovornost po osnovu krivice
4. Objektivna i solidarna odgovornost imalaca motornih vozila u pokretu 
prema trećim licima (čl. 178. st. 4. Zakona o obligacionim odnosima) odgovornost bez obzira na krivicu
5. Oslobođenje od odgovornosti

B. ODGOVORNOST ZA ŠTETU ZBOG POVREDE OBAVEZE

I. Pojam i pravna priroda odgovornosti za štetu zbog povrede obaveze

II. Subjekti odgovornosti

III. Pretpostavke odgovornosti            

1. Odgovornost dužnika za štetu zbog povrede dužnosti ispunjenja   
 1.1. Odsustvo ispunjenja obaveze i zakašnjenje u ispunjenju
 1.2. Postojanje štete     
 1.3. Postojanje uzročne veze
 1.4. Teret dokazivanja

VI. Oslobođenje od odgovornosti     

 1. Zakonske pretpostavke za oslobođenje od odgovornosti
 2. Oslobađajuće okolnosti
 
3. Terte dokazivanja
 4.
Zakonsko pooštravanje uslova za oslobođenje od odgovornosti        

V. Dužnost obavještavanja i odgovornost za štetu             

VI. Ugovorno proširenje, ograničenje i isključenje odgovornosti 

C. DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA

 

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om):
185,00 KM po učesniku
175,00 KM za dva i više učesnika iz iste organizacije
165,00 KM za pretplatnike ZIPS-a i SUDSKE PRAKSE

OBEZBIJEĐENI SU:

Pribor za pisanje
Ručak i osvježenje

Certifikat o učešću na seminaru
Odgovori na pitanja učesnika seminara u usmenoj i pisanoj formi
Besplatan parking

PRIJAVA:

Zbog ograničenog broja mjesta PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Popunjenu prijavu poslati na e-mail: seminari@privrednastampa.biz; ili amra@privrednastampa.biz
Dodatne informacije:  033/542-700 ili 062/072-474

Back To Top