skip to Main Content

 

Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 737.209,64 KM, kroz 216 transakcija.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 41.099,64 KM što predstavlja 5,58% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 25.401,99 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,05 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 26.129,15 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 3,06 KM, čime je ostvaren pad od -11,30% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 618.405,75 KM, što predstavlja 83,88% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 kojima se trgovalo u vrijednosti od 349.347,77 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Mljekara a.d. Laktaši, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 33.449,76 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,36 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Službeno berzansko tržište

Naziv emitenta 9.1.2017. 10.1.2017. 11.1.2017. 12.1.2017. 13.1.2017. Promet
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 69,08 69,01 69,03 69,05 349.347,77
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 86,00 86,00 86,00 86,00 111.192,84
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 87,00 87,00 87,00 87,00 40.315,80
Republika Srpska – stara devizna štednja 7 96,10 96,10 96,10 96,00 34.681,25
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,05 1,05 1,05 1,05 25.401,99
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 77,51 77,51 77,51 77,56 23.962,56
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 72,00 72,06 72,21 72,35 23.131,31
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 82,00 81,03 82,00 82,01 21.138,48
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 88,01 88,01 88,00 88,00 5.228,61
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 85,15 85,15 85,15 82,72 3.722,40
Republika Srpska – opšte obaveze 84,00 84,00 86,50 86,50 3.656,61
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 85,00 85,00 85,00 85,00 1.360,00
Rafinerija ulja a.d. Modriča 0,094 0,09 0,09 0,09 646,20
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 0,016 0,016 0,016 0,016 577,87
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 86,73 86,00 86,00 86,00 499,66
Vitaminka a.d. Banja Luka 0,08 0,08 0,08 0,08 368,32
Žitopromet a.d. Bijeljina 0,80 0,80 0,80 0,80 184,80
Republika Srpska – stara devizna štednja 4 98,50 98,50 98,40 98,40 168,46
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 0,227 0,227 0,227 0,227 131,66

Fondovi

Naziv emitenta 9.1.2017. 10.1.2017. 11.1.2017. 12.1.2017. 13.1.2017. Promet
ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka 3,45 3,25 3,06 3,06 26.129,15
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka 7,87 7,86 8,04 7,93 9.097,50
ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 7,27 6,40 6,40 6,40 4.082,06
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,40 0,40 0,40 0,40 800,00
ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,04 0,04 0,04 0,04 522,56
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka 2,81 2,80 2,80 2,80 280,37
ZAIF u preoblikovanju BLB – profit a.d. Banja Luka 2,75 2,75 2,48 2,48 124,00
ZAIF u preoblikovanju Bors invest fond a.d. Banja Luka 1,25 1,00 1,00 1,00 64,00
ZMIF u preoblikovanju Aktiva invest fond a.d. Banja Luka 1,52 1,52 1,52 1,52 0,00
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale 1,05 1,05 1,05 1,05 0,00
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka 1,40 1,40 1,40 1,40 0,00
ZMIF u preoblikovanju VB fond a.d. Banja Luka 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
ZAIF u preoblikovanju VIB fond a.d. Banja Luka 4,12 4,12 4,12 4,12 0,00
Back To Top