skip to Main Content

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 51.695,40 KM što predstavlja 1,61% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 100.793,26 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,10 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 37.311,73 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 8,01 KM, čime je ostvaren rast od 0,25% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 2.459.743,02 KM, što predstavlja 76,83% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 kojima se trgovalo u vrijednosti od 1.074.554,44 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije UniCredit Bank a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 6.457,57 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 922,51 KM, čime je ostvaren rast od 2,39% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju prijavljen je je 1 blok posao sa hartijama od vrijednosti emitenta Žitopromet a.d. Bijeljina u ukupnoj vrijednosti od 565.983,13 KM.

Back To Top