skip to Main Content

 

Na prošlosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 38.419.664,73 KM, kroz 259 transakcija.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 16.433,15 KM što predstavlja 0,04% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 138.202,05 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,02 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 11.130,55 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 8,01 KM, čime je ostvaren pad od -0,37% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 8.212.515,11 KM, što predstavlja 21,38% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska 5% 03/06/26 kojima se trgovalo u vrijednosti od 7.000.700,00 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Zrak a.d. Bileća, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 4.421,70 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,17 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju prijavljen je je 1 blok posao sa hartijama od vrijednosti emitenta Nova banka a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 575.646,02 KM.

Na aukciji trezorskih zapisa ostvaren je promet u vrijednosti od 29.456.192,50 KM.

Back To Top