skip to Main Content

Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 101.426.366,92 KM, kroz 276 transakcija.

Od ukupnog prometa sa fondovima ostvareno je 44.877,20 KM što predstavlja 0,04% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 104.174,56 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,06 KM, čime je ostvaren rast od 2,91% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od fondova najveći promet u ovoj sedmici imao je DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, kojim se trgovalo se u vrijednosti od 20.982,90 KM. Prosječna cijena na kraju ove sedmice bila je 8,44 KM, čime je ostvaren rast od 0,48% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 101.211.628,14 KM, što predstavlja 99,79% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska 3% 31/01/23 kojima se trgovalo u vrijednosti od 100.350.000,00 KM.

Ovosedmični dobitnik među fondovima je ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka koji je porastao za 18,15%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 7,55 KM.

Ovosedmični gubitnik među fondovima je ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka koji je pao za -15,38%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,01 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije 4. septembar a.d. Teslić, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 23.361,53 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,441 KM, čime je ostvaren rast od 341,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Telekom Srpske a.d. Banja Luka, ukupne vrijednosti 2.100,49 KM.

Back To Top