skip to Main Content

Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 1.970.384,73 KM, kroz 268 transakcija.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 48.751,04 KM što predstavlja 2,47% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić, kojima se trgovalo u vrijednosti od 387.063,48 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,51 KM, čime je ostvaren pad od -1,54% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 47.891,20 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 9,92 KM, čime je ostvaren rast od 3,33% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 890.070,84 KM, što predstavlja 45,17% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 kojima se trgovalo u vrijednosti od 377.631,11 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Bosnamontaža a.d. Prijedor, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 1.480,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,00 KM, čime je ostvaren rast od 100,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju prijavljen je je 1 blok posao sa hartijama od vrijednosti emitenta Nova banka a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 586.950,00 KM.

Službeno berzansko tržište

Naziv emitenta 17.4.2017. 18.4.2017. 19.4.2017. 20.4.2017. 21.4.2017. Promet
ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić 0,518 0,518 0,518 0,51 387.063,48
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 78,11 78,49 78,49 78,49 377.631,11
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 75,61 75,86 75,86 76,92 182.431,01
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 90,00 90,00 90,10 90,10 169.321,81
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 82,00 82,00 82,00 82,00 48.220,10
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,15 1,14 1,14 1,13 35.704,75
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 84,09 84,09 84,09 85,00 23.259,30
Republika Srpska – stara devizna štednja 7 98,00 97,38 97,38 97,35 19.636,10
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 88,04 88,04 89,89 89,89 16.284,44
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 86,45 86,45 86,51 88,90 16.156,16
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 85,31 86,15 86,15 86,15 16.036,75
Nova banka a.d. Banja Luka 0,61 0,61 0,61 0,61 13.616,05
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 99,50 99,50 99,50 99,50 11.833,14
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 86,85 86,50 86,50 86,50 6.110,92
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,23 0,235 0,235 0,235 4.570,51
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 87,24 87,24 87,24 87,50 3.150,00
Mira a.d. Prijedor 0,44 0,44 0,44 0,44 309,76
Žitopromet a.d. Bijeljina 0,65 0,65 0,65 0,65 300,30
Elektrokrajina a.d. Banja Luka 0,122 0,122 0,122 0,122 244,00
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 0,022 0,022 0,022 0,023 57,50

Fondovi

Naziv emitenta 17.4.2017. 18.4.2017. 19.4.2017. 20.4.2017. 21.4.2017. Promet
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka 9,60 9,99 9,90 9,92 47.891,20
ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 6,00 4,80 5,76 5,76 587,52
ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka 3,45 3,45 3,45 3,45 207,00
ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,046 0,046 0,046 0,046 65,32
ZAIF u preoblikovanju BLB – profit a.d. Banja Luka 1,99 1,99 1,99 1,99 0,00
ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka 2,90 2,90 2,90 2,90 0,00
ZAIF u preoblikovanju Bors invest fond a.d. Banja Luka 1,17 1,17 1,17 1,17 0,00
ZMIF u preoblikovanju Aktiva invest fond a.d. Banja Luka 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00
AZIF u preoblikovanju Jahorina Koin a.d. Pale 1,01 1,01 1,01 1,01 0,00
AZIF u preoblikovanju Polara invest fond a.d. Banja Luka 4,08 4,08 4,08 4,08 0,00
ZAIF u preoblikovanju Privrednik invest a.d. Banja Luka 1,40 1,40 1,40 1,40 0,00
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00
ZMIF u preoblikovanju VB fond a.d. Banja Luka 1,33 1,33 1,33 1,33 0,00
ZAIF u preoblikovanju VIB fond a.d. Banja Luka 4,79 4,79 4,79 4,79 0,00
Back To Top