skip to Main Content

Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 25.729.753,43 KM, kroz 249 transakcija.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 30.305,55 KM što predstavlja 0,12% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 32.240,47 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,12 KM, čime je ostvaren pad od -1,75% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 24.558,07 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 9,92 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 753.547,09 KM, što predstavlja 2,93% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 kojima se trgovalo u vrijednosti od 337.829,98 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Toplana a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 111.301,60 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,02 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju prijavljen je je 1 blok posao sa hartijama od vrijednosti emitenta Banjalučka pivara a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 24.775.333,89 KM.

Službeno berzansko tržište

Naziv emitenta 15.5.2017. 16.5.2017. 17.5.2017. 18.5.2017. 19.5.2017. Promet
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 78,46 78,50 78,25 78,25 78,25 337.829,98
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 76,91 76,90 76,73 76,47 76,42 83.560,47
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 99,50 99,50 99,50 99,50 100,00 73.808,10
Republika Srpska – stara devizna štednja 7 97,01 97,13 97,22 97,22 97,00 72.019,51
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 88,80 88,80 88,80 88,80 88,80 47.523,69
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 88,45 88,45 88,60 88,60 88,60 37.534,18
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,13 1,13 1,12 1,12 1,12 32.240,47
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 91,95 91,95 91,95 91,95 91,00 26.754,00
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 22.100,00
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 82,00 82,00 82,00 79,54 79,54 15.741,54
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 86,93 86,93 86,93 87,00 87,00 14.479,61
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 90,20 90,20 90,20 90,20 90,20 13.131,23
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,249 0,249 0,25 0,25 0,25 7.500,00
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 85,51 85,51 85,51 85,10 85,10 6.127,11
Elektro – Bijeljina a.d. Bijeljina 0,13 0,13 0,132 0,132 0,132 3.960,00
Elektrodistribucija a.d. Pale 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 3.016,00
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 85,18 85,51 86,00 86,00 86,00 2.937,67
Elektrokrajina a.d. Banja Luka 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 1.762,74
ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 1.180,00
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 0,025 0,025 0,025 0,025 0,021 987,00
Banjalučka pivara a.d. Banja Luka 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 915,00
RiTE Gacko a.d. Gacko 0,027 0,028 0,028 0,028 0,028 388,42
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 145,00
Pošte Srpske a.d. Banja Luka 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 86,58

Fondovi

Naziv emitenta 15.5.2017. 16.5.2017. 17.5.2017. 18.5.2017. 19.5.2017. Promet
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka 9,94 9,97 9,95 9,91 9,92 24.558,07
ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 7,28 5,85 5,85 5,85 4,98 2.515,95
ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,045 0,045 0,045 0,043 0,043 2.020,18
AZIF u preoblikovanju Polara invest fond a.d. Banja Luka 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 603,34
ZAIF u preoblikovanju BLB – profit a.d. Banja Luka 1,99 1,99 1,89 1,89 1,89 359,10
ZAIF u preoblikovanju Bors invest fond a.d. Banja Luka 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 143,91
ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka 3,35 3,50 3,50 3,50 3,50 105,00
ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 0,00
ZMIF u preoblikovanju Aktiva invest fond a.d. Banja Luka 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00
AZIF u preoblikovanju Jahorina Koin a.d. Pale 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
ZAIF u preoblikovanju Privrednik invest a.d. Banja Luka 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 0,00
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00
ZMIF u preoblikovanju VB fond a.d. Banja Luka 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00
ZAIF u preoblikovanju VIB fond a.d. Banja Luka 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 0,00

Blok poslovi

Naziv emitenta Datum Cijena Količina Promet
Banjalučka pivara a.d. Banja Luka 19.5.2017. 1,3278 18.658.935 24.775.333,89
Back To Top