skip to Main Content

PITANJE: S obzirom na to da u HNK-u još nije donesena uredba u skladu sa članom 20a. stav 4. Zakona o radu, a da se na pravno lice ne primjenjuje uredba vlade, kojom je definisan postupak prijema u radni odnos, niti je isto uže definisano pravilnikom o radu, da li poslodavac u komisiju koja razmatra prijave i obavlja usmeni razgovor, može imenovati osobe koje su niže stručne spreme od one koja se traži oglasom. Naime, radi se o poslodavcu sa malim brojem zaposlenika, gdje je većina radnika VKV, KV ili NK.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top