skip to Main Content

Vlada 18 10 2016

 

U organizaciji Ministarstva trgovine i turizma je održan sastanak na kojem je razgovarano o mogućnostima unapređenja telekomunikacionih usluga operatera prema potrošačima u Republici Srpskoj.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva trgovine i turizma, Republičke uprave za inspekcijske poslove, kompanije ”MTEL” iz Banjaluke, te predstavnici udruženja koja se bave zaštitom prava potrošača iz Banjaluke, Prijedora, Doboja, Trebinja, Istočnog Sarajeva, Bijeljine i Šekovića.

Na sastanku je razgovarano o problemima sa kojima se potrošači susreću kada je riječ o telekomunikacionim uslugama operatera, a predstavnici udruženja potrošača naveli su podatke o broju najučestalijih prigovora od strane potrošača.

Pomoćnik ministra za trgovinu, Dušanka Tegeltija, istakla je da pružalac usluga može isporučivati fakturu isključivo za uslugu koju je ostvario prema korisniku.

Razgovarano je o mogućnostima skraćenja roka za pružanje odgovora potrošačima od strane davaoca usluge, kao i načinima na koji bi se ugovori, koji se zaključuju između potrošača i davaoca usluge, mogli pojednostaviti kako bi se postigla bolja jasnost sadržaja ugovora za različite korisnike usluga.

Zaključeno je da je u narednom periodu potrebno organizovati sastanke na kojima će predstavnici udruženja potrošača razgovarati sa svim operaterima telekomunikacionih usluga koji posluju na području Republike Srpske, a u cilju obezbjeđivanja većeg stepena zaštite potrošačkih prava.

Back To Top