skip to Main Content

Sarajevska berza vrijednosnih papira d.d. (SASE) danas je pokrenula islamski berzanski indeks u saradnji sa Bosna Bank International (BBI). Sve najveće berze u svijetu već imaju ovaj indeks, a SASE je postala prva berza u Regiji koja ga je „lansirala“.  Ovo je veliki pomak naprijed kada su u pitanju strana ulaganja u domaće kompanije koje posluju u skladu sa islamskim principima.

Islamski indeks Sarajevske berze u saradnji sa BBI četvrti je indeks na SASE koji će pratiti kretanje cijena dionica 25 kompanija sa domaćeg tržišta.

Direktor SASE dr. Tarik Kurbegović, naglasio je da bez Bosnia Bank International d.d. ne bi bili u mogućnosti kreirati ovaj indeks.

“Ako želimo BiH staviti na „radare“ islamskih investitora, potrebno im je olakšati proces pronalaženja adekvatnih equity investicija na ovom tržištu,“ rekao je Kurbegović, te dodao da je upravo uvođenje ovog indeksa jedan od načina da pokažemo da BiH ima potencijal, da imamo kompanije u koje vrijedi ulagati i da se možemo i želimo razvijati u pravcu jačanja ekonomije i industrije.“

Amer Bukvić, direktor BBI naveo je da islamske finsnsije rastu na godišnjem nivou od 15 do 20%. U svom radu ova banka upravo je stavila akcenat na investicijsko bankarstvo. I sve je više investitora koji žele ulagati u skladu sa etičkim principima. Stoga je kako navodi uvođenje Islamskog indeksa od značaja za cijeku privredu BiH.

Na uspostavljanju Islamskog indeksa radili su domaći i strani stručnjaci iz ove oblasti, eksperti koji su učestvovali u kreiranju na London Stock Exchange i New York Stock Exchange.

BBI u saradnji sa SASE kreirala je posebnu listu kompanija čije je poslovanje u skladu sa principima islamske ekonomije. Na listi se nalazi 117 kompanija iz BiH koje su zadovoljile kriterije usklađenosti sa islamskim principima.

Mahir Džafić, rukovodilac odjela za razvoj i analizu SASE pojasnio je nešto više o ovom proizvodu, te navodi da se radi ustvari o dva proizvoda. Prvi je SASE islamski index u suradnji sa BBI pod nazivom SASX – BBI. Drugi je BBI lista kompanija u saradnji sa SASE pod nazivom BBI – SASE lista, koja će biti besplatno dostupna korisnicima.

Pojašnjavajući jedinstvenu metodologiju po kojoj se radilo Džafić je pojasnio da je primjenjena screening metodologija prema kojoj su nedozvoljene aktivnosti – tzv. kvalitativni kriteriji: konvencionalne finansije, aktivnosti vezane za alkohol, aktivnosti vezane za ne-halal hranu, zabavna industrija /casino, kockanje, pornografija…/, hoteli koji nemaju halal certifikat.

Kvalitativni, odnosno finansijski kriteriji  su: da su finansijske obaveze na koje se plaća kamata manje od 33,33% imovine; da je suma novca i kamatonosnih stavki u aktivi manja od 33,33%; da je suma novca i potraživanja manja od 50% imovine, te da je prihod od djelatnosti koje su u islamskoj ekonomiji zabranjene manji od 5% ukupnog prihoda kompanija.

Na SASX-BBI, između ostalih, našle su se kompanije: BH Telecom d.d. Sarajevo, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Bosnalijek d.d. Sarajevo, Unis Ginex d.d. Goražde, Igman d.d. Konjic, JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar; T3 d.d. Sarajevo, Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj, Solana d.d. Tuzla, Energoinvest d.d. Sarajevo, Sarajevostan d.d. Sarajevo, Vispak d.d. Visoko, Mann+Hummel BA d.d. Tešanj, RMU Banovići d.d. Banovići itd.

Back To Top