skip to Main Content

 

U martu 2017. godine na Sarajevskoj berzi-burzi ostvaren je ukupan promet od 27.116.752,35 KM, što čini 29,40 % od ukupnog prometa koji je ostvaren na BH berzama. U sklopu 532 transakcije prometovano je 1.478.321 vrijednosni papir.

Na Kotaciji privrednih društava ostvaren je promet u iznosu od 635.859,86 KM ili 13,52 % od ukupno ostvarenog  redovnog prometa. Na ovom segmentu tržišta prometovano je ukupno 43.000 dionica. Najveći promet ostvaren je dionicama emitenta “Bosnalijek” d.d. Sarajevo u iznosu od 385.242,36 KM, uz mjesečni pad kursa od 6,83 %. Dionicama emitenta “Sarajevska Pivara” d.d. Sarajevo trgovano je u iznosu od 250.617,50 KM, sa padom vrijednosti od 4,26 % u odnosu na prethodni mjesec.

Na Kotaciji fondova, promet ostvaren u martu iznosio je 550.360,17 KM ili 11,70 % od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Najveći promet na Kotaciji fondova ostvaren je dionicama  ZIF “Herbos fond” d.d. Mostar u iznosu od 232.510,80 KM, i mjesečnim padom kursa od 10,00 %. Na drugom mjestu po prometu nalazi se ZIF “BIG Investiciona grupa” d.d. Sarajevo sa ostvarenim prometom od 114.397,60 KM, i mjesečnim padom kursa od 2,13 %. Dionicama ZIF “MI Group” d.d. Sarajevo trgovano je u obimu od 110.122,26 KM, i sa porastom vrijednosti dionica 14,29 % u odnosu na predhodni mjesec. Na ovom segmentu tržišta prometovano je ukupno 212.229 dionica.

Na Kotaciji obveznica, promet ostvaren u martu iznosio 546.943,26 KM ili 11,63 % od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Na ovom segmentu tržišta u sklopu 69 transakcija prometovano je 556.214 obveznica.

Promet na Slobodnom tržištu- ST1 iznosio je 2.522.675,24 KM ili 53,65 % od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Najveći promet ostvaren je sa dionicama emitenta BH “Telecom” d.d. Sarajevo u iznosu od 949.223,42 KM. Na drugom mjestu po ostvarenom prometu nalazi se emitent “Privredna banka Sarajevo” d.d. Sarajevo sa iznosom od 502.767,18 KM. Treće i četvrto mjesto zauzimaju “GP ŽGP” d.d. Sarajevo sa prometom od 388.992,74 KM, te “Ozon” d.d. Travnik sa ostvarenim prometom u iznosu od 358.801,52 KM.

Promet na Slobodnom tržištu- ST2 iznosio je 446.561,89 KM ili 9,50 % od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Najveći promet ostvaren je sa dionicama emitenta “Interšped” d.d. Sarajevo u iznosu od 165.918,00 KM. Na drugom mjestu po ostvarenom prometu nalazi se emitent “Dobojputevi “d.d. Doboj Jug sa iznosom od 65.600,00 KM. Treće i četvrto mjesto zauzimaja “Štamparija Fojnica” d.d. Fojnica sa prometom od 54.448,30 KM, te emitent “Rudnik soli Tuzla” d.d. Tuzla sa ostvarenim prometom u iznosu od 40.085,00 KM.

Promet na Slobodnom tržištu- ST3 nije bilo zaključenih transakcija.

Na Tržištu za emitente u stečaju trgovalo se u ukupnom iznosu od 122,40 KM.

U martu 2017. godine Sarajevskoj berzi -burzi bilo je prijavljeno 10 vanberzanskih transakcija  i 4 paketa dionica u ukupnom iznosu od 22.054.699,53 KM.

Kod indeksa investicijskih fondova BIFX-a, u mjesecu martu, zabilježen je pad vrijednosti od 2,87 %. Pala je i vrijednost indeksa SASX-10 za 4,50 % u odnosu na prethodni mjesec. Vrijednost indeksa SASX-30 pala je za 0,67 % u odnosu na prethodni mjesec. Vrijednost SASE Islamskog indeksa – u saradnji sa BBI, SASX-BBI, bilježi porast od 5,83 % u odnosu na prethodni mjesec.

U martu 2017. godine najveći promet ostvaren je od strane člana Berze „VGT Broker” d.o.o. Visoko u iznosu od 45.170.996,40 KM. Slijede „AW Broker” d.o.o. Sarajevo sa 3.183.187,14 KM i „Unibroker” d.o.o. Sarajevo sa 2.239.304,07 KM. Prvo mjesto po broju zaključenih transakcija na tržištu SASE zauzima “Unibroker” d.o.o. Sarajevo sa 217 zaključenih transakcija, nakon čega slijede „VGT Broker” d.o.o. Visoko sa 153 sklopljene transakcije, te „AW Broker” d.o.o. Sarajevo sa 152 transakcije.

Promet po vrstama trgovine Promet (KM) Promet (VP) Broj transakcija
BTS Trgovina      
Redovna berzanska trgovina 4.702.522,82 KM 1.308.263 517
Aukcije 359.530,00 KM 35.953 1
Primarna trgovina 0,00 KM 0 0
Prijavljena trgovina      
Paketi dionica 21.713.887,78 KM 121.975 4
Vanberzanske i OTC transakcije 340.811,75 KM 12.130 10
Ukupno 27.116.752,35 KM 1.478.321 532

 

Promet po tržišnim segmentima* Promet (KM) Promet (VP) Broj transakcija
KOTACIJA      
Privredna društva 635.859,86 KM 43.000 27
Investicioni fondovi 550.360,17 KM 212.229 101
Obveznice 546.943,26 KM 556.214 69
Ostali vrijednosni papiri 0,00 KM 0 0
SLOBODNO TRŽIŠTE      
ST1 2.522.675,24 KM 453.091 226
ST2 446.561,89 KM 42.589 92
ST3 0,00 KM 0 0
Emitenti u stečaju 122,40 KM 1.140 2
Obveznice 0,00 KM 0 0
Ostali vrijednosni papiri 0,00 KM 0 0
Ukupno: 4.702.522,82 KM 1.308.263 517

* Samo redovna berzanska trgovina

 

 

Top 10 emitenata po prometu Promet Broj transakcija % promjena kursa
BH Telecom d.d. Sarajevo 949.223,42 KM 86 -1,03%
Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo 502.767,18 KM 10 -0,94%
GP ŽGP dd Sarajevo 388.992,74 KM 3 31,87%
Bosnalijek d.d. Sarajevo 385.242,36 KM 24 -6,83%
Ozon d.d. Travnik 358.801,52 KM 5 3,00%
Sarajevska Pivara dd Sarajevo 250.617,50 KM 3 -4,26%
FBiH obveznice ratna potraživanja ser. A 241.231,11 KM 12 -0,01%
ZIF Herbos fond dd Mostar 232.510,80 KM 10 -10,00%
Interšped dd Sarajevo 165.918,00 KM 31 48,15%
FBiH obveznice ratna potraživanja ser. B 160.096,09 KM 12 -0,01%

 

Struktura investitora Kupovna strana Prodajna strana
Domaći investitori 48,91% 66,33%
Strani investitori 15,32% 4,11%
Skrbnički računi 35,77% 29,56%
Back To Top