skip to Main Content

U okviru posjete visoke državne turske delegacije Bosni i Hercegovini, juče je u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH održan bilateralni sastanak ministra Ismira Juska sa turskim ministrom prometa, pomorstva i komunikacija Ahmetom Arslanom.

Pored ostalih tema, razgovaralo se o trenutnim aktivnostima koje turska strana provodi na projektu izgradnje moderne prometnice Sarajevo – Beograd. Ministar Arslan upoznao je prisutne da dosadašnja analiza pokazuje složenost cjelokupnog projekta, posebno ističući teren kojim prometnice trebaju prolaziti. U tom smislu, konstatirao je da je na trasi autoceste koja ide kroz BiH, od Sarajeva prema Tuzli do granice sa Srbijom i od Sarajeva prema Višegradu do granice sa Srbijom, potrebno izgraditi oko 133 mosta ukupne dužine 25,8 kilometara, kao i 53 tunela ukupne dužine 37,5 kilometara.

Turski ministar je dodao da su do sada konstatirane dužine trasa i prateći objekti na trasama koje idu kroz BiH, te izvršena preliminarna procjena vrijednosti projekta u iznosu od oko 3 milijarde eura. Finansijska konstrukcija projekta, odnosno način i modeli finansiranja trebali bi biti poznati do juna ove godine.

Ministar Jusko upoznao je ministra o problematici prometnih dozvola bosanskohercegovačkih prijevoznika te zatražio od turskog ministra liberalizaciju prijevoza. Turski ministar je iskazao zainteresiranost za liberalizaciju i zatražio da se u što kraćem roku imenuju i sastanu delegacije dviju zemalja kako bi unaprijedili poslovanje prijevoznika obje zemlje, što su obje delegacije prihvatile.

Također, ministar Jusko zatražio je od ministra Arslana da turska strana uloži dodatne napore da se Sporazum o priznavanju vozačkih dozvola između dviju zemalja potpiše u što skorije vrijeme, za šta je dobio potvrdu ministra Arslana.

Turska delegacija je naglasila razvoj zračnog prometa pa je sa ciljem daljnjeg unapređenja predloženo da se u narednom periodu unaprijede odredbe postojećeg sporazuma između BiH i Turske.

Ministar Arslan je izrazio zahvalnost ministru Juski na gostoprimstvu, uz posebnu ponovnu zahvalu na  njegovoj podršci i ličnoj solidarnosti kada se u Republici Turskoj desio teroristički napad na aerodrom Ataturk.

Turski ministar pozvao je ministra Juska na otvorenje novog aerodroma u Istanbulu, planirano za 29. oktobar 2018. godine.

Back To Top