skip to Main Content

Sastanak između predstavnika firme Ećo Company na čelu sa generalnim direktorom Suhadom Ećom i direktorm Srednje škole za okoliš i drvni dizajn u Sarajevu Muamerom Muratovićem održan je juče u Sarajevu.

Cilj sastanka bio je održavanje i jačanje saradnje između srednjih stručnih škola i firmi u privatnom sektoru, promovisanju praktične nastave,  promovisanju neformalnog dualnog obrazovanja, kao i način kako osigurati kvalitetnu radnu snagu kako u privredi Kantona, tako i šire.

Firma Ećo Company je za 2018./2019. školsku godinu dala priliku za sedmero učenika, zanimanja tapetara i stolara koji će svoje znanje upotpuniti praktičnom nastavom predviđenom zakonom.

S obzirom an to  da se često govori o dualnom obrazovanju, koji još uvijek nije u zvaničnoj primjeni,  direktor Suad Ećo je prepoznao problem i  ponudio učenicima dodatan broj sati na praktičnoj nastavi kako bi ispunili onaj font  sati koji podrazumijeva dualno obrazovanje.

Firma će se potruditi da pruži što kvalitetniju obuku za učenike, kako kroz mentorstvo svakog pojedinačnog učenika tako i svaki vid podrške za koji se ukaže potreba.

Također, kako je to i dosadašnja praksa nalagala, za svakog učenika osigurana je stipendija tokom trajanja praktične nastave. Još je dodao kako se nada da će i ostali privredni subjekti prepoznati prednosti praktične nastave i dualnog obrazovanja i pružiti mladim ljudima mogućnost za usavršavanje a samim tim i doprinijeti obezbjeđivanju radnog kadra u privredi.

Direktor Muratović je izjavio da mu je izuzetno drago da imamo kompanije kao što je Ećo Company koje mogu učenicima i studentima pružiti mogućnosti za učenje i usavršavanje, i da bi bilo jako dobro da ostale privatne kompanije pruže priliku mladim ljudima. Dodao je i da će se Srednja škola za okoliš i drvni dizajn u narednom periodu potruditi da svoj djeci obezbijedi praktičnu nastavu.

Back To Top