skip to Main Content

U okviru USAID projekta “Program održivosti civilnog društva u sektoru ljudska prava marginalizovanih grupa (CSSP)“ Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH), uz podršku agencije Boram, organizuje Sajam socijalnog poduzetništva na kojem će biti prezentirane mogućnosti saradnje između socijalnih i komercijalnih preduzeća.

Sajam socijalnog poduzetništva je jedna od aktivnosti zagovaračke kampanje „Donošenje novih politika i mjera u oblasti socijalnog poduzetništva“ koju Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH), Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) i Koalicija marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“ provode uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj  (USAID).

Prilika je ovo da se na inovativan način pristupi rješavanju problema rastuće nezaposlenosti pripadnika marginaliziranih grupa. Komercijalna preduzeća, njih deset, na ovom sajmu imat će uloge mentora socijalnim preduzećima, također njih deset.

Komercijalno-socijalno partnerstvo ogledat će se u podršci pripadnicima ugroženih grupa, u upoznavanju sa njihovim sposobnostima i potrebama, sa načinom na koji su organizovali svoje djelatnosti, te u pružanju podrške njihovom radu na različite načine.

Sajam će se održati 29. marta 2017. godine u Sarajevu na Trgu oslobođenja – Alija Izetbegović sa početkom u 12:00 i trajanju do 17:00 časova.

Kompanije koje su uzele učešće na ovom sajmu pokazuju društveno odgovorno ponašanje i daju veliki doprinos u ostvarivanju osnovnog prava pripadnika marginaliziranih grupa – prava na rad.

„Ne treba mi socijala nego rad (JA) Imam posao“

Na sajmu će učestvovati preduzeća, organizirana u partnerstva i t: Universal Design – Tingea, DOWN – Clean Kakanj,  TMP

Back To Top