skip to Main Content

PITANJE: Da li je poslodavac obavezan pribaviti prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike prilikom otkazivanja ugovora o radu sindikalnom povjereniku čak i u slučaju kada se radi o sindikatu koji nije reprezentativan kod poslodavca? Koliko sindikalnih povjerenika može djelovati u sindikatu? Da li se navedena obaveza odnosi i na slučaj otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top