skip to Main Content
VLADA FEDERACIJE 690×400

 

Federalna vlada juče je dala saglasnosti na tri granska kolektivna ugovora: za djelatnost proizvodnje i prerade metala, za oblast rudarstva, te za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Za potpisivanje ovih ugovora Vlade FBiH zadužila je resorne federalne ministre.

 

Back To Top