skip to Main Content

PITANJE: Društvo sa ograničenom odgovornošću je donijelo odluku o prestanku rada i pokretanju likvidacije na 5. 12. 2019. godine. Sačinjeni su finansijski izvještaji i porezni bilans na pomenuti datum, te podnijeti izvještaji u FIA-u i nadležnu poreznu ispostavu. Odjavljeni su radnici sa tim datumom, a do kraja poslovne godine društvo nije imalo nikakvih poslovnih aktivnosti, imalo je jedan račun za fiskalnu kasu i dvije naknade za održavanje računa. Da li je društvo u obavezi da sačinjava redovni godišnji izvještaj za 2019. godinu sa poreznim bilansom, da li je dužno da podnese prijavu komunalne takse za 2020. godinu i da je plati (ako je izvjesno da će društvo proces likvidacije okončati u 2020. godini)? Društvo je u međuvremenu dobilo od porezne uprave i uvjerenje da nema neizmirenih poreznih obaveza. Direktor društva je dao izjavu da će nakon provedenog procesa likvidacije sačiniti prijavu poreza na dobit i podnijeti nadležnoj poreznoj upravi, jer su to tražili porezni inspektori kad su vršili kontrolu društva. Da li se tad, kad se dobije rješenje od suda da je proces likvidacije okončan sačinjavaju finansijski izvještaji i predaju u FIA-u?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top