skip to Main Content

PITANJE: Članom 23. Zakona o vijeću zaposlenika propisano je da se poslodavac obavezno konsultira sa vijećem zaposlenika prije donošenja odluke značajne za prava i interese zaposlenika, između ostalog i kod donošenja pravilnika o radu. Podaci o namjerovanoj odluci, u skladu sa članom 24. Zakona o vijeću zaposlenika, dostavljaju se vijeću zaposlenika najmanje 30 dana prije donošenja odluke, a vijeće zaposlenika u roku od 7 dana od dana dostavljanja podataka dostavlja primjedbe i prijedloge koji bi mogli uticati na donošenje odluke poslodavca. Ukoliko vijeće zaposlenika u roku od 7 dana od dana dostavljanja podataka ne dostavi nikakve primjedbe i prijedloge (ili dostavi dopis da je saglasno), da li poslodavac po proteku roka od 7 dana može pristupiti donošenju odluke ili mora čekati da protekne 30 dana? Ukoliko vijeće zaposlenika nema nikakvih primjedbi na prijedlog odluke koji je onda smisao čekati još 23 dana kako bi se donijela odluka?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top