skip to Main Content
RAČUNOVODSTVO – Forenzičko Računovodstvo

Piše: Dragoljub KOVINČIĆ, viši revizor u Uredu za reviziju institucija BiH

Ovaj Međunarodni revizorski standard (MRevS) bavi se korištenjem eksternih potvrda (konfirmacija) radi pribavljanja revizijskog dokaza u skladu sa zahtjevima MRevS 330 – Odgovor revizora na procijenjene rizike i MrevS 500 – Razmatranje relevantnosti i pouzdanosti revizijskih dokaza. Ovaj standard se ne bavi pitanjima koja se tiču sporova i tužbenih zahtjeva, a koja su obrađena u MRevS 501-Revizorski dokazi za posebna razmatranja za pojedine pozicije. U MRevS 500 se navodi da na pouzdanost revizijskog dokaza utiču izvori i priroda dokaza, kao i da zavisi od individualnih okolnosti u kojima je dokaz pribavljen

…Opširnije čitajte u broju 1409

Back To Top