skip to Main Content

R

Vlada Republike Srpske, u saradnji sa Microsoftom BiH, pokazuje posvećenost na polju digitalne transformacije i e-servisa u Republici Srpskoj, sa naglaskom na sigurnosti.

U narednom periodu, Republika Srpska će preduzeti korake koji će voditi ka boljoj povezanosti naučnoistraživačke zajednice, sistema visokog obrazovanja sa poslovnom zajednicom, a u funkciji ekonomskog razvoja Republike Srpske. Microsoft BiH je, u saradnji sa Ministarstvom za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Vlade Republike Srpske na čelu sa ministrom Srđanom Rajčevićem, opredijeljen da pomogne ovaj proces u što sigurnijem okruženju uz korištenje moderne IT infrastrukture. Radi se o nastavku dugogodišnje saradnje u kojoj se građanima, pravnim subjektima i vladinim institucijama omogućava da sigurnije, brže, lakše i efikasnije obavljaju administrativne i druge poslove u cloudu okruženju.

Ministar je ovom prilikom izjavio da je zadovoljan dosadašnjom iskustvom sa kompanijom Microsoft te da će se saradnja nastaviti s obzirom na to da je jedan od prioriteta Vlade digitalizacija Republike Srpske. Ovaj proces sprovodiće se na osnovu Strategije razvoja elektronske uprave za naredne četiri godine, koja će uskoro biti objavljena.

Informatizacija društva u cjelini strateški je cilj i velika razvojna šansa Srpske. U procesu digitalizacije koji je ispred nas trebaće nam strateški savjeti velikih tehnoloških kompanija tako da će saradnja za Microsoftom postati još intenzivnija“, rekao je ministar Rajčević te dodao da je Republika Srpska prva u regionu napravila značajne legislativne pomake. Prije 11 godina doneseni su prvi zakonski i podzakonski akti koji uređuju upotrebu elektronskog potpisa, elektronskog dokumenta, slijedio je Zakon o elektronskom poslovanju i Zakon o informacionoj bezbjednosti. U toku je uspostavljanje Nacionalnog centra za upravljanje digitalnim identitetima, prvo kvalifikaciono tijelo, ne samo u Republici Srpskoj nego i u BiH, koje će biti zaduženo za izdavanje certifikata sa elektronskim potpisima pravnim i fizičkim licima u Srpskoj.

Učešćem na bh. poslovno-tehnološkoj konferenciji NetWork 9 u Neumu, na kojoj će se biti riječ o posljednjim trendovima u digitalnoj transformaciji i drugim temama, ministar Rajčević će imati priliku da se upozna sa aktuelnim tehnologijama i procesima u ovom polju.

Direktor Microsoft BiH, Omar Krivošija, je istakao zadovoljstvo tokom saradnje i partnerstvom sa Vladom Republike Srpske: „U Microsoftu smo zadovoljni dosadašnjim partnerstvom u postepenoj digitalnoj transformaciji u Republici Srpskoj koja doprinosi efikasnosti, prvenstveno u radu vladinih institucija i privredi. U tom pogledu postoji još više potencijala u pravljenju sigurnog okruženja, IT infrastrukture i e-usluga, ali i osiguravanju modernog obrazovanja u skladu sa globalnim IT trendovima .“

Unaprjeđenje i izgradnja sistema koji omogućavaju digitalnu transformaciju su mogući jedino uz visoki nivo sigurnosti koji omogućava njeno nesmetano funkcionisanje. Microsoft je sa svojim servisima Republici Srpskoj sposoban obezbijediti da sistemi funkcionišu zaštićeni od sumnjivih malware-a i emailova, malicioznih web stranica i drugih mogućih prijetnji. Kompanija na globalnom nivou godišnje investira više od jedne miljarde dolara u sigurnost, dok Windows Defender AntiVirus štiti klijente od blizu pet milijardi pojedinačnih prijetnji sistemima.    

Back To Top