skip to Main Content

PITANJE: Firma prodaje online karte, te se naplata vrši putem internet providera. Nakon prodaje u roku od deset dana se iznos sistemski doznačuje na transakcijski račun društva u BiH. Na koji način je najispravnije izvršiti fiskalizaciju navedene prodaje?

Npr. dana 1. 3. 2020. je kroz sistem prodano 10.000 KM, 12. 3. 2020. je uplaćeno 8.000 KM, a 13. 3. 2020. je uplaćeno 2.000 KM. Također, dana 20. 3. 2020. izvršen je povrat uplaćene karte u iznosu od 1.000 KM – na koj način uraditi storno transakcije?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top