skip to Main Content

 U Mostaru je juče potpisan Memorandum o saradnji između Asocijacije za ekonomski razvoj – REDAH i Bit Alijanse. Memorandum su potpisali Mirna Jelčić, direktorica REDAH-a i Armin Talić, generalni menadžer Bit Alijanse.

Potpisivanjem Memoranduma ove dvije organizacije su ozvaničile svoju saradnju, te će u narednom razdoblju aktivno raditi na realizaciji projekata s ciljem jačanja informacijskog društva, kao i poslovnog okruženja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji ali i u cijeloj BiH.

„Sudjelujući u svim razvojnim procesima REDAH teži biti nositelj promjene. Potpisivanjem ovog memoranduma obvezali smo se pratiti razvoj ICT sektora, sudjelovati u tom razvoju, te tako stvarno biti dio rasta našeg društva, u suradnji i bliskoj vezi sa Bit Alijansom kao partnerom za budućnost“, navela je Mirna Jelčić, direktorica REDAH-a.

Bit Alijansa je krovno udruženje 51 IT kompanije koje djeluju u Bosni i Hercegovini. Kompanije-članice trenutno zapošljavaju više od 2.200 zaposlenika i jedan od ciljeva aktivnosti koje Bit Alijansa realizuje jeste da se umanji deficit kvalificiranog radnog kadra, te da se obrazuju stručnjaci u IT sektoru.

Back To Top