skip to Main Content

PITANJE: Članom 247. stav 2. Zakona o privrednim društvima (”Službene novine FBiH”, broj 81/15) određeno je da, „po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja skupština društva glasa o povjerenju članovima nadzornog odbora”.

Ako to dovedemo u vezu sa članom 247. stav 5. kojim su određeni slučajevi kada skupština može razriješiti predsjednika i članove nadzornog odbora, pa je tako kao jedan od uslova za razriješenje propisan i tačkom a) kada nadzorni odbor ili pojedini njegov član izgubi povjerenje dioničara. Uzimajući u obzir naprijed navedeno, da li se o razriješenju članova nadzornog odbora može glasati u toku cijelog mandata ili tek nakon isteka perioda od dvije godine nakon imenovanja?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top