skip to Main Content

Javno preduzeće Autoceste FBiH d.o.o. Mostar kako saznaje poslovni portal Akta.ba raspisalo je javni poziv za izvođenje radova redovnog i zimskog održavanja autoceste A1, dionica Zenica – Tarčin.

Radovi se odnose na izgradnju cijele građevine ili njenih dijelova, te druge građevinske radove koji uključuju posebne zanatske radove.

Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a  je 15.000.000,00 KM

Rok za prijem ponuda je 20.3.2017. godine.

(Akta.ba)

Back To Top